Kalundborg symbiosen – Et økosystem af cirkulær økonomi.

Kalundborg Symbiosis er et industrielt økosystem, hvor én virksomheds affald bruges som en anden virksomheds råvare i en lukket cyklus. En industriel symbiose er et lokalt samarbejde hvor offentlige og private virksomheder køber og sælger restfraktioner til gensidig økonomisk og miljømæssig fordel.

Kalundborg Symbiosis har i sin over 50-årige levetid konstant været under udvikling. Over 30 rør er i dag installeret mellem de involverede industrier, og en mængde forskellige affaldsprodukter, såsom eksempelvis dampe, gas, spildevand, slam og varme, deles hver dag.

Systemer gør det muligt, mennesker får det til at ske

I udviklingen af Kalundborg Symbiosis har det vigtigste element været sund kommunikation og et godt samarbejde parterne imellem. Symbiosen er opstået på baggrund af menneskelige relationer og frugtbart samarbejde mellem de ansatte i symbiosens medlemsvirksomheder. Det er det gode samarbejde mellem de ansatte der har gjort symbiose-systemets udvikling mulig.

Search