Skive Kommune vil genbruge byggematerialer

Genbyg Skive er navnet på et projekt om cirkulær økonomi, som Skive Kommune har modtaget 1.4 mio. kr. i støtte til fra Rethink Business

I den lille by Thorum nord for Skive er man i gang med at rive et gammelt og forladt hus ned. Huset er det første af i alt to huse, som er omdrejningspunktet for projektet Genbyg Skive, der skal demonstrere de potentialer der ligger i at genanvende byggematerialer og på sigt skabe arbejdspladser omkring nedrivning og genanvendelse.

Karl Egeriis Krogshede, projektansvarlig for projektet, udtaler: “Vi mener, der er en masse afledte arbejdspladser at hente i Genbyg Skive, fordi det er et område, hvor vi har en række virksomheder med de nødvendige kompetencer”. 

Cirkulær økonomi som nyt udviklingsområde i Skive Kommune

I Skive Kommune har man i en årerække arbejdet målrettet med klima og energi, og har således også en strategi for hvordan kommunen, som geografisk område, kan blive CO2 neutral inden 2029. Man har besluttet, at cirkulær økonomi skal implementeres i kommunen som et nyt område i Energibyen Skive, der er kommunens erhvervsudviklingsafdeling omkring klima og energi.  

I Skive ser man et stort potentiale i genanvendelse af byggematerialer. Når projektet er sat i system, kan det blive et sprængbræt for den ny udvikling af forretningsmodeller for virksomheder, som f.eks. kan bidrage til nedrivningsprocessen, håndtering eller transport.  

Det er et ønske, at modellen skal kunne implementeres i andre kommuner.

Et samarbejde mellem Kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv

Projektet Genbyg Skive involverer både kommune, studerende og erhvervslivet i Skive. Det er nødvendigt, hvis man skal indfri ambitionen om, at Kommunen kan blive det sted i Danmark, som anerkendes for en stor genvindingsindustri og knowhow.

webgrpx/mursten-genanvend.jpg

Mursten er nogle af de materialer fra et hus, som der ligger et stort potentiale i at genanvende (Foto: Energibyen Skive)

Tre virksomheder deltager i projektet. Som udgangspunkt er deres opgave at aftage, behandle og genanvende en del af materialerne fra de nedbrudte huse. Det er virksomhederne Gamle mursten ApS, Troldtekt A/S og Tom Probansky.

25 studerende fra Produktteknologi uddannelsen på Erhvervsakademiet Dania deltager også i projektet, og de har allerede besøgt og gennemgået det første hus på Præstegårdsbakken 27 i Thorum nord for Skive. Nu er de studerende så i gang med at udvikle modeller til, hvordan delene fra der nedbrudte hus kan genanvendes og indgå i nye sammenhænge fremadrettet. I foråret 2014 skal de studerende fremlægge deres ideer, som skal danne grundlag for, hvordan det andet hus skal rives ned og materialerne skal opdeles og genanvendes.

Se flere billeder fra huset i Thorum

Det kan betale sig at genanvende byggematerialer

Ved nedbrydning af et typisk byhus fra 50´erne frigøres ca. 160 tons materialer for et 80 m2 stort hus. Heraf udgør muresten ca. 50 tons, og hvis de kan renses og sælges for 3 kroner stykket, vil det teoretisk give en omsætning på 75.000 kr.

Der vil desuden være en CO2 reduktion ved at bygge med de gamle sten frem for nye på 25 tons CO2. I 2011 og 2012 fjernede Skive Kommune mere end 150 gamle huse, og det ville have givet en samlet omsætning til murstensrensning på 11.25 mio. kroner og fast arbejde til 5-8 ufaglærte medarbejdere i Skive Kommune.

Vil du vide mere om Genbyg Skive

Energibyen Skive har ansvaret for projektet, der gennemføres i med:

Skive Kommune
Natur og miljø
Gamlemursten ApS
Troldtekt A/S
Tom Probansky
Skiveegnens Erhvervs -og Turistcenter
Erhvervsakademi Dania

Flere oplysninger:

Karl Egeriis Krogshede, projektansvarlig
kkro@skivekommune.dk
T: 9915 6777/4059 4027

Læs mere om Genbyg Skive på Energi Byens webside

Search