Blog Placeholder

MUDP – Ansøgningsrunde 2016

Der er nu åbnet op for ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP 2016) med ansøgningsfrist 23.05.16 kl. 12.

Ansøgninger på områderne inden for rammerne af MUDP er bl.a.:

  • Cirkulær økonomi
  • Genanvendelse af ressourcerne i affaldet
  • Bæredygtigt byggeri

MUDP-puljen vil prioritere de mest perspektivrige projekter og miljøløsninger, dvs. iværksætte projekter som fremmer cirkulær økonomi ved at sikre bedre udnyttelse af værdier i ressourcer/affald, og som mindsker uhensigtsmæssige udledninger og forebygger problematiske kemikalier i produkter og materialer.

Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) er en model som skal kunne fungere som pejlemærker for fremtidens miljøløsninger inden for områder med væsentlig miljøbetydning og kan bidrage til at profilere Danmark som foregangsland, når det handler om udvikling af konkurrencedygtige miljøteknologiske løsninger.

MUDP uddeler i 2016 også tilskud til projekter der fremmer innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder (SMV) og samtidigt understøtter vækst og beskæftigelse. Der kan typisk søges tilskud på 0,5-5 mio. kr. til projekter under denne pulje. Der kan søges tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af miljøteknologi (ETV) inden for bl.a. bedre ressourceeffektivitet

Læs mere om, hvad der kan søges til, krav til grønne innovationsprojekter og indsendelse af ansøgninger her

 

 

Search