Grevelsgaard Web

Værdikædematch og pitch af grønne forretningsspor 15.08.2018

Siden maj har detailplanlægnignen af den næste og sidste obligatoriske workshop i Fokuseret Værdikædesamarbejde været i proces. Workshoppen for alle projekets deltagende virksomheder og konsulenter afholdes d.15.08.2008 på galleri Grevelsgaard, der selv er blandt de deltagende virksomheder.

Formålet med workshoppen er i netværksplenum, at belyse potentialer og bidrage med de sidste input til de næsten færdigudviklede forretningsmodeller samt afsøgning af værdikædepartnere både i og udenfor virksomhedsnetværket.

Se program for virksomheder her
Se program for konsulenter her

Workshoppen er et lukket arrangement for de deltagende parter, men alle interesserede i projektet, dets workshops og metoder er velkommen til at henvende sig til projektleder Frank Engelbrecht frank@ldcluster.com

 

Search