Gennemførelse: 2016-2018

Virksomhedsudvælgelse: Mindst 40 virksomheder screenes ind; heraf udvælges 2x 15-20

15-20 SMV interviewes af ekstern konsulent og er med i workshop og det videre forløb. 2 x 10-12 SMV udvælges til arbejde med ny grøn forretningsmodel

Ekstern konsulent: Et konsortium med Lifestyle & Design Cluster og Væksthus Midtjylland koordinerer et frit valg af en konsulent med speciale i cirkulær økonomi og cardle2cradle viden pr. virksomhed

Involvering: Projektet kræver involvering fra ledelse og nøglemedarbejdere over samlet set et kalenderår

Search