skip to Main Content

Europa-Kommissionen lancerer køreplan for et ressourceeffektivt Europa

Europa-Kommissionen har vedtaget en køreplan for et ressourceeffektivt Europa i 2050.

Køreplanen indeholder en dagsorden for ressourceeffektiv konkurrence og vækst baseret på bæredygtig ressourceanvendelse. Målet er at bryde de mønstre for ineffektiv ressourceanvendelse og intensiv brug af kulstoffer, som de globale økonomier hviler på og fremme effektiv anvendelse af ressourcerne.

Køreplan for ressourceeffektivitet

Dette indebærer en mere rationel forvaltning og anvendelse af råvarer og naturressourcer i hele livscyklussen fra udvinding, transport og forbrug til endelig bortskaffelse. Køreplanen for ressourceeffektivitet vil støtte markedsbaserede instrumenter, som sender de rigtige signaler og incitamenter til investorer, producenter og forbrugere. Den vil udstikke politiske milepæle for, hvordan de globale mål kan nås, samtidig med at der sikres en hensigtsmæssig sammenkobling mellem de forskellige sektorer og beslutningsniveauer.   

Læs hele artiklen på EuropaKommissionens website

Back To Top