skip to Main Content

Materialer fra konferencen i Horsens

Rethink Business-konferencen d. 29. november 2012 sparkede gang i cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling

Af Hanne Juel, Region Midtjylland

Temaet var bl.a. Hvor ligger det 21. århundredes vækst, og hvordan ser udfordringerne ud? Hvad gør lovgiverne? Hvad er cirkulær økonomi? Hvad gør andre virksomheder, og hvordan kommer man i gang?

Der var masser af mulighed for at snakke og netværke på konferencen. Se video

Stor deltagelse til konferencen

De omkring 200 deltagere på Rethink Business konferencen fik en lang række inspirerende bud på, hvordan virksomheder, policy makers m.fl. kan geare sig til fremtiden. Private virksomheder var stærkt repræsenteret på konferencen med næsten halvdelen af deltagerne, der var en del af Region Midtjyllands bestræbelser på at sætte Cirkulær Økonomi på dagsordenen.

Et gennemgående budskab var, at energi, klima, miljø og ressourceproblemerne kan og skal løses og at det både giver mening og er god forretning at arbejde hen imod cirkulære økonomi.

> Se alle billeder fra dagen her


Repræsentanter fra alle niveauer var samlet for at tage næste skridt mod cirkulære økonomi

Det var en række af de mest visionære og globalt orienterede erhvervsledere, entreprenører, innovatører, ministerier, kommuner og NGOér, der var samlet i Horsens denne dag og bidrog til at tage næste skridt mod den cirkulære økonomi.

Bent Hansen, Regionsrådsformand i Region Midtjylland bød velkommen og slog takten an med: ”Der er voldsomt mange udfordringer. Flere mennesker på kloden, især i storbyerne, stigende miljøproblemer, globale klimaforandringer, mangel på råvarer og vi vil også mærke udfordringerne i Danmark. De virksomheder der løser de samfundsmæssige udfordringer, de vinder kapløbet om at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser.

Derfor har Region Midtjylland i flere år arbejdet med forretningsudvikling på energi- og klimaområdet, og derfor går vi nu målrettet ind på miljø- og ressourceområdet”.

Senere på dagen opsummerede EU´s Klimaminister Connie Hedegaard hendes budskab i: ”Vi kan ikke starte med at løse behovet for vækst for dernæst at løse arbejdsløshedsproblemet, og så engang bagefter skæve lidt til klima- og miljøspørgsmålene. De tre agendaer skal gå hånd i hånd og løses samtidig”.

Anders Eldrup, tidligere direktør i Dong Energy tilsluttede sig: ”Råvarepriserne stiger, kampen om ressourcerne er sat ind og er en langt større udfordring for virksomhederne end stigende lønninger.

Der er penge i at være hurtigt med på omstillingen i økonomien. Da dansk erhvervsliv blev alvorligt udfordret under energikrisen i 70’erne, skabtes det danske vindmølleeventyr, der kom produktion af isoleringsmaterialer og de danske fjernvarmeværker fik medvind. Fordi Danmark var First movers fik, de danske virksomheder en fantastisk konkurrencemæssig fordel.

Nu er det tid til igen at gøre dette. Vi skal væk fra at producere med øje for at forbruge og smide væk. Vi skal lukke kredsløbene, så råvarerne kan anvendes igen og igen. Vi skal tænke nye forretningsmodeller, hvor vi f.eks. skal leje produkterne i stedet for at eje dem”

 

 

Back To Top