skip to Main Content

Hos Radisson Blu i Aarhus laver de madaffald om til biogas

Hotel Radisson Blu i Århus har taget et stort betydeligt skridt mod at forbedre deres arbejdsmiljø og reducere hotellets samlede CO2-udledning betragteligt. Et spændende projekt, som bygger på principperne for cirkulær økonomi.

I midten af december sidst år tændte Radisson Blu for den affaldskværn, der forvandler madrester til grøn energi, nedsætter hotellets CO2-udledning og briger hotellet i front, når det kommer til at vise miljømæssig ansvarlighed indenfor en branche, som er kendt for at bruge mange ressourcer og udlede megen CO2.

Ifølge hotellets egen pressemeddelelse svarer energien, som biogassen omsættes til, til den mængde strøm der bruges i 12,5 parcelhus og varme svarende til 4,15 parcelhus. Samtidig nedbringes hotellets CO2-udledning med 21,8 ton CO2 alene ved denne produktion. Dertil skal lægges, at antallet af afhentninger af hotellets affald går fra 104 til 9. Affaldet køres bort kvit og frit og her sparer Radisson Blu omkostninger ved at undgå at køre så meget madaffald bort. Det gjorde man før i det, de kaldte grisespande.

Samlet set er CO2-udledningen i forhold til transporten reduceret med 91,3 procent.


”Det nye system ligger godt i tråd med vores CSR-tankegang her på hotellet,” siger Peter Møller Laursen, direktør for Radisson Blu Aarhus.

Affaldskværnen bygger på systemet BioTrans, som er så nyt i Danmark, at anlægget i skrivende stund er nummer to. Den første affaldskværn blev sat op på Slagelse Sygehus.

I korte træk går processen ud på følgende:

 

  1. Madaffald smides direkte i affaldskværnen, som derefter findeler og blander det med mindre portioner vand, inden det transporteres videre i et lukket rørsystem.
  2. Det kværnede affald føres til den centrale opsamlingstank ved hjælp af en kraftig pumpe.
  3. Madaffaldet opbevares nu i biotanken, som er placeret optimalt i forhold til kværnen og stedet.
  4. Tanken tømmes og køres bort til et biogasanlæg.
  5. Madaffaldet genanvendes til råstof, der kan omdannes til varme og energi. Dermed øges udbuddet af grøn energi og CO2-udledningen nedbringes.

> Læs mere om systemet BioTrans

Et system der både gavner arbejdsmiljø, klima  og pengepungen

Hos SAS Radisson gavner indførelsen af systemet på mange niveauer i hotellets dagligdag: Dels forbedrer det arbejdsmiljøet, idet personalet ikke længere skal løfte tunge affaldsspande. Lugtgener fjernes, da opbevaringstanken er et lukket system og skadedyrsproblemer bekæmpes.

Dels mindskes CO2-udledningen ved transport, da opbevaringstanken kun skal tømmes 9 gange frem for de nuværende 104 gange årligt. Og selve miljøpåvirkningen mindskes med en faktor otte, da biogassen udvindes til bioforgasning i forhold til den samlede CO2-udledning. Det overskydende restprodukt ved produktionen kan bruges til gødning, men har en lavere miljøpåvirkning end traditionel sprøjtegødning til de danske marker.

Affaldssystemet koster i omegnen af 300.000 kroner med montering. Hos Radisson Blu regner man med en årlig besparelse på godt 100.000 kroner i affaldshåndtering.

For mere information om Radisson Blu kontakt hoteldirketør Peter Møller Laursen på 21629001

 

Back To Top