skip to Main Content

Flot fremmøde til Rethink Business Kommuneseminar

I alt 14 af regionens 19 kommuner var repræsenteret til det indledende seminar om cirkulær økonomi på et kommunalt plan i Rethink Business regi. Trods megen sygdom og aflysninger fra både deltagere og oplægsholdere havde godt 45 repræsentanter fundet vej til Skarrildhus Sinatur, som ligger i de naturskønne omgivelser lidt syd for Herning.

> Se billeder fra Kommuneseminaret her 

De fremmødte var en bred sammensætning af folk fra Teknik og miljø, udvikling og analyse samt planlægningsafdelingerne og Erhverv. Renovation og forsyningsenhederne var også godt præsenteret blandt de indbudte. Der var også indbudt en lille håndfuld virksomheder til at understøtte de enkelte kommuneoplæg i workshopdelen.

Dagens program skulle give deltagerne en grundlæggende introduktion til cirkulær økonomi og et indblik i projektet Rethink Business, samt de muligheder der findes i forbindelse med søgning af tilskud til projekter.

> Liste med støttemuligheder til projekter indenfor cirkulærøkonomi, bæredygtighed m.m.

Derudover bestod programmet af faglige indlæg fra nøglepersoner, som enten har praktisk erfaring eller relevant vinkel til arbejdet med cirkulær økonomi på kommunalt niveau. I dagens sidste del, var der sat tid af til wokshops, hvor udvalgte kommuner præsenterede et projekt i deres kommune, der sætter fokus på cirkulær økonomi og grønne forretningsprincipper.

Se dagens program og deltagerliste (PDF)

Rethink Business – et projekt om bæredygtig og intelligent vækst

Efter en kort præsentation af seminarets deltagere lagde Christian Fredsø, Strategisk udvikler, Region Midtjylland ud med en introduktion til, hvordan projektet Rethink Business kan støtte kommunerne i deres arbejde. Christians budskab var klart: Rethink Business er ikke en enlig svale, men en bevægelse mod bæredygtig og intelligent vækst, som skal forankres i kommunerne.

Se præsentationerne til oplægget ‘Sådan støtter Rethink Businesskommunernes arbejde’

Hanne Juel, Strategisk udvikler fra Region Midtjylland, knyttede derefter an til Christians med sit oplæg ”Cirkulær økonomi som ny trend”. Hun lagde ud med at understrege, hvor glædeligt og vigtigt det var, at så mange kommuner var repræsenteret, og gav derefter en beskrivelse af Cirkulær økonomi som begreb, forretningsmodel og paradigme.

Se præsentationerne til oplægget ‘Cirkulær økonomi som ny trend’

Input til kommunernes arbejde med OPI og OPS

Formiddagens tredje oplægsholder var Ulf Kjellerup, Senior juridisk rådgiver fra COWI, som var inviteret til dagen for at fortælle om det kommunale arbejde med OPI og OPS. Ulf lagde vægt på tilgangen og processen ved samarbejdet, og trak både fordele og ulemper frem i lyset. Han lagde bl.a. vægt på, at man fra starten bør rammesætte samarbejdet og sætte sig godt ind i reglerne – særligt udbudsreglerne. Han betonede også, at der kan være fordele ved at invitere flere mulige partnere ind samarbejdet og udviklingsfasen tidligt i processen.

Se præsentationerne til oplægget ‘Sådan kan kommuner arbejde med OPI og OPS’

Ulf Kjellerup, COWI deler ud af sine erfaringer med OPS

Stikord til en ambitiøs kommuneplan

Efter formiddagens pause satte klimakoordinator ved Skive Kommune, Karl Krogshede byen Skive på landkortet. Han var inviteret for at fortælle om det kommunale arbejde med cirkulær økonomi. Krogshede betonede, at den kommunale forvaltning skal have hjælp til at implementere cirkulær økonomi. Succes er betinget af, at kommuneplanen skal være ambitiøs – gerne lidt forambitiøs. Planen skal indeholde konkrete projekter, som knytter teori, strategi og gode eksempler sammen. Det kræver handling og holdning – hele tiden – fra borgmester og byråd – ja, alle skal involveres.

Se præsentationerne til oplægget ‘Det kommunale arbejde med cirkulær økonomi – Hvordan skaber man fremdrift på de interne linjer’

Potentiale og udviklingsmuligheder i biogas

Ordet tilhørte derefter Kent Skaaning, formand for ComBigaS og tidl. Borgmester for Ringkøbing-Skjern Kommune. Kents budskab var klart: ”Få biogas med i jeres overvejelser”. Der findes en masse fordele i biogas, men biogasanlæggene skal placeres der, hvor biomassen findes, og de skal være små og fleksible. Biogas kan skabe beskæftigelse i området og understøtte det lokale erhvervsliv.

Se præsentationerne til oplægget ‘Næringsstoffer, biogas og lokaludvikling’ – Første del og anden del

Hvordan kan mere genanvendelse få betydning for kommunerne?

Formiddagens næste oplæg var en anden boldgade. Jacob Simonsen, Direktør for Dansk Affaldsforening var indbudt til at give sit syn på, hvordan ressourcestrategi og genanvendelse kan have betydning for kommunerne. Hans pointe var, at der er muligheder og økonomi i affald, og vi kan – hvis vi vil – udnytte og sortere affald på en mere raffineret måde, end vi har tradition for. Affald er en kompleks og sammensat størrelse.

Det er en handelsvare og vores forbrugssystem er sat sammen således, at vi ikke udnytter potentialet fuldt ud. Ifølge Jacob Simonsen bør vi arbejde frem mod et mere intelligent system, der kan pille ressourcerne ud affaldet. Affaldssortering skal derfor være mere fleksibel, dynamisk og tænkes kollektivt i fremtiden.

Se præsentationerne til oplægget ‘Ressourcestrategi – Mere genanvendelse – betydning for kommunerne’

Byggeri og cirkulær økonomi

Søren Lyngsgaard, Direktør i Vugge til Vugge Danmark var dagens sidste oplægsholder. Det overordnede tema for Lyngsgaards oplæg var ressourceknaphed, og at vi skal udvikle en designstrategi for at imødegå den udfordring. I kommunal regi skal kommunerne gå forrest og definere et værdifællesskab og nogle retningslinjer, som kan få kommune, borgerne og virksomheder til at arbejde frem mod et fælles mål.

Se præsentationerne til oplægget ‘Byggeri, byudvikling og cirkulær økonomi’

Work shops – Så var det deltagernes tur til at arbejde

Efter en lækker økologisk frokostbuffet tog deltagerne arbejdshandskerne på og blev fordelt i de 4 arbejdsgrupper, som var sammensat til lejligheden. I forvejen var 4 kommuner og en virksomhed blevet inviteret til at fremlægge deres projekter om cirkulær økonomi. Målet var at få italesat nogle konkrete projekter, som kommunerne kunne arbejde med og evt. udpege nogle deltagere, som ville stå i spidsen for det enkelte projekt.

Trine Bjørn Olsen og Merete Gammelmark i spidsen for Workshoppen omkring ‘Grønne udbud og offentlige indkøb’.

Efter en times diskussion i grupperne mødtes deltagerne igen, og ordstyrerne fremlagde resultaterne af arbejdet. Det var forskelligt, hvad man var nået frem til, men det var vores opfattelse, at der havde været en god og frugtbar dialog, som kan pege i retning af et eventuelt samarbejde fremover eller styrke den enkelte kommune i dens ansøgning om midler i Rethink Business sammenhæng.

Status på det fortsatte arbejde med cirkulær økonomi

Som lovet vil vi i løbet af uge 10 sende alle deltagere en liste af mulige steder, hvor I kan søge midler til jeres projekter.

Download listen med støttemuligheder øverst på siden

 

Back To Top