skip to Main Content

Infoseminar d. 14.11 2017 om Fokuseret Værdikædesamarbejde (hold 2) for alle interesserede cø-konsulenter

Projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse, hjælper små- og mellemstore virksomheder i region Midtjylland med at få udarbejdet en skræddersyet ressourceprofil, der giver et overblik og ny viden virksomhedens aktuelle ressourceforbrug og identificerer nye miljømæssige strategier via cirkulær økonomi. Disse strategier kan fremadrettet styrke virksomhedens bundlinje og give dem en ny grøn profil. Nye grønne forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomisk tankegang har vist sig at skabe ny vækst og mange gange større indtægt for mange små og mellemstore virksomheder i forhold til den lineære brug- og smid  væk-økonomi.        

Som et led i opstarten af hold 2 i Fokuseret Værdikædesamarbejde – og som forløber for projektets kickoff-dag i februar – afholder vi medio november et info- og erfa-møde for alle interesserede virksomhedskonsulenter med dokumenterede kompetencer inden for cirkulær økonomi. Formålet med mødet er, at dele erfaringer med værktøjer (både værktøjer anvendt på hold 1 samt nye/ andre cø-værktøjer som bl.a. cirkvirk udarbejdet af Miljøstyrelsen), hvor vi diskuterer hvad de bedste værktøjer for til hold 2 til udarbejdelse af ressourceprofilen er – hvad virker og hvad virker ikke. Derudover vil vi gerne facilitere en diskussion om, hvordan man bedst muligt italesætter cirkulær økonomi og på inspirerende og saglig vis kommer med gode argumenter til virksomheder, hvorfor cø er fremtidens vej til en (bæredygtig) vækst.

Dato: Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 12.45-16.
Sted: Lifestyle & Design Cluster, Birk Centerpark 38 – 7400 Herning

Se programmet her

Tilmelding til Frank Engelbrecht på frank@ldcluster.com

Hvilke konsulenter kan deltage i projektet?
Alle interesserede virksomhedskonsulenter med dokumenterede kompetencer inden for cirkulær økonomi kan deltage. Indsendelse af CV/ virksomhedspræsentation egnet til at ligge offentligt tilgængeligt på Rethink Business-sitet kan indsendes til Frank Engelbrecht. Se vores rådgiverprofil her.

Hvilke virksomheder kan deltage i projektet?
For at komme i betragtning til deltagelse skal virksomheden være fra en SMV fra Region Midtjylland med vækstpotentiale, grønne ambitioner og lyst til at lære om cirkulær økonomi. Virksomheden skal være omstillingsparat og have lyst til at bruge ca. 100 timer på projektet fra februar 2018 til oktober 2018. Virksomheden får stillet en konsulent med speciale i cirkulær økonomi til rådighed og deltager sammen med konsulenten i workshops og seminarer. I samarbejde med det tværfaglige team udvikles en ny grøn forretningsmodel og en kortlægning af værdikæden for virksomheden (værdikædematch). Det er virksomheden selv der udvælger konsulenten.

Tidsplan
Sådan ser en tidsplan ud for faserne i projektet til hold 2:

Screening af virksomheder (fase 1): 01. okt. – 15. dec. 2017.
Alle konsulent CV’er og præsentationer sendes til frank@ldcluster.com senest 24.11.2017
Valg af virksomheder: 15. dec.-22. dec. 2017
Valg af konsulent (virksomheder): Jan. 2018
Kickoff-dag: 06 feb 2018
Udfærdigelse af ressourceprofil inkl. værdikædeovervejelser (fase 2): Medio feb. – maj 2018
Udvikling af g
røn forretningsmodel, tværfaglige statusmøder inkl værdikædesamarbejde (fase 3): Maj – aug. 2018
Opsamling (produktion af cases, afslutningskonference i Future Week uge 48 samt afrapportering): Sep. – dec. 2018

Kontakt Frank Engelbrecht på frank@ldcluster.com for yderligere information.

 

Back To Top