Infoseminar14.11

Afvikling af infoseminar om cirkulær økonomi for cø-konsulenter d. 14.11.2017

17 interesserede cø-konsulenter samt repræsentanter fra operatørteamet, læringskonsulentfirmaet PLUSS+ og Region Midtjylland var d. 14.11.2017 samlet i Herning til diskussion og drøftelse af værktøjer, erfaringer og læring fra hold 1 af Fokuseret Værdikædesamarbejde. Formålet med mødet var, at booste hold 2-forløbet af Fokuseret Værdikædesamarbejde så meget som muligt på baggrund så mange input som muligt fra deltagerne samt at orientere om forløbet af hold 2 generelt.

Hovedoverskriften på dagens oplæg og diskusioner var SAMARBEJDE, som er en grundlæggende præmis for at arbejdet med cirkulær økonomi på kryds og tværs af virksomhedernes værdikæder lykkes. Se eller gense udvalgte præsentationer fra dagen her:

Isabella Holmgaards præsentation (Lifestyle & Design Cluster)
Frank Engelbrechts præsentation (Lifestyle & Design Cluster)
Christian Selmer Fredsøs præsentation (Region Midtjylland)

Search