Grevelsgaard Web

Værdikædematch og pitch af grønne forretningsspor 15.08.2018

Siden maj har detailplanlægnignen af den næste og sidste obligatoriske workshop i Fokuseret Værdikædesamarbejde været i proces. Workshoppen for alle projekets deltagende virksomheder og konsulenter afholdes d.15.08.2008 på galleri Grevelsgaard, der selv er blandt de deltagende virksomheder.
Af de oprindelige virksomheder har to desværre måttet stoppe undervejs, men nye virksomheder er sprunget til, så hold2 stadig består af 21 motiverede virksomheder.

Formålet med workshoppen er i netværksplenum, at belyse potentialer og bidrage med de sidste input til de næsten færdigudviklede forretningsmodeller samt afsøgning af værdikædepartnere både i og udenfor virksomhedsnetværket.

Se programmet her

Alle projektets konsulenter er velkomne til virksomhedsprogrammet også.

Workshoppen er et lukket arrangement for de deltagende parter, men alle interesserede i projektet, dets workshops og metoder er velkommen til at henvende sig til projektleder Frank Engelbrecht på frank@ldcluster.com

 

 

 

Search