skip to Main Content

Genanvendelse af plast – plastindustrien sætter retning for en mere cirkulær fremtid

Danskerne producerer hvert år 216.000 tons plastemballageaffald. Forum for cirkulær plastemballage vil sikre, at dette affald bliver til nye produkter og gøre Danmark til et grønt foregangsland på emballage-fronten.

Det er god timing, at Plastindustrien det seneste års tid har arbejdet med et ’Forum for Cirkulære Plastemballager’. I dette forum sidder bl.a CØ-konsulent Bigitte Ettrup fra firmaet Circle Development, der var med som konsulent på hold 1 i Fokuseret Værdikædesamarbejde. Gennem 8 arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle led i værdikæden er der blandt andet udarbejdet et ’Roadmap’, som identificerer de mest relevante tiltag i de kommende år. Interessant er også en ’Designguide’ for plastemballager til husholdninger, som er et ’første skridt’ og vil blive revideret årligt.

I januar 2018 præsenterede EU en ny Plaststrategi, som netop aktualiserer behovet for at tænke mere cirkulært, og miljøministeren er ved at udarbejde en dansk plasthandlingsplan, som skal sætte retning for den danske indsats inden for EU’s strategi. Det var derfor rigtig god timing, da miljøminister Jakob Ellemann-Jensen fik overrakt resultaterne fra branchens arbejde i ’Forum for Cirkulære Plastemballager’ ved lanceringen den 17. maj.

Forummet lancerede for nylig sine anbefalinger til, hvordan vi gør det i praksis – læs mere her

På hold 2 deltager virksomheden Plastix fra Lemvig, der har integreret 6 af FNs 17 verdensmål i deres forretningsmodel. Læs mere om Plastix her.

I den Nationale Cirkulær Økonomi Hub ledet af Lifestyle & Design Cluster samarbejder desuden en lang række aktører om genanvendelse af Plast. Således er DHI tovholder på et initiativ omkring plast i emballager og de toksikologiske aspekter ved genanvendelse. Læs mere her

Back To Top