skip to Main Content

Vidensudbytte – Fokuseret Værdikædesamrbejde

I forbindelse med afslutningskonferencen for Fokuseret Værdikædesamarebejde i november 2018 foretog Lifestyle & Design Clusters journalist Anders Skou Kristiansen en række videointerviews med udvalgte nøglepersoner i projektet, og spurgte ind til udbyttet omkrinhg bæredygtighed, cirkulær økonomi og udbyttet af et rethink business-projekt som Fokuseret Værdikædesamarbejde.

Se de tre youtube-videoer herunder:

Strategisk udvikler Christian Selmer Fredsø, Region Midtjylland
CØ konsulent Jesper Minor, Minor Change Group
Direktør Kurt Braarup Vestergaard, Tripplex

Back To Top