skip to Main Content

Læringscases fra Fokuseret Værdikædesamarbejde – Pluss

Analyse- og rådgivningsvirksomheden Pluss har været tilknyttet projektet Fokuseret Værdikædesamarbejde som evaluator og læringskonsulent med henblik på dels at udvikle en model til identifikation og måling af projektets effektskabelse, dels at opsamle indsigter og læringspunkter, der kan kvalificere fremtidige indsatser.

Det er der kommet fire spændende læringscases ud af med en indledning, der giver læseren en god indføring i forståelsen i den rækkefølge de bør læses. Selvom de fire læringscases er skrevet, så de kan læses uafhængigt af hinanden, er de samtidig bundet sammen af en indre logik, som netop er skitseret i en introduktion (læs indledningen her)

Læs de fire cases herunder:

  1. De mange tilgange til CØ
  2. CØ kapacitetsmodellen
  3. Effekterne af Fokuseret Værdikædesamarbejde
  4. CØ operatørrollen

 

Back To Top