skip to Main Content

Konsulenter med CØ-erfaring søges til Rethink Business 4 / udbud

Dags dato annonceres et udbud af CØ-kyndige konsulenter til Rethink Business-projektforløbet.

Se udbuddet på udbud.dk her
Se også annonceteksten med alle formalia og krav til leverancer her
Kompetenceprofilen kan også downloades her

Alle konsulenter med dokumenterede CØ-kompetencer opfordres til at indsende en ansøgning til projekt189@ldcluster.com vedhæftet den udfyldte kompetenceprofil, der efter godkendelse som konsulent i projektet vil danne grundlag for virksomhedernes markedafsøgning og valg af konsulent. Listen over godkendte konsulenter (‘det såkaldte konsulentkatalog’) vil blive annonceret her på sitet.

Fristen for indsendelse af ansøgning samt kompetenceprofil til operatøren er d. 15. november 2019 

Lifestyle & Design Cluster er sammen med Erhvervshus Midtjylland i øjeblikket rundt på landevejene i regionen i fuld gang med at screene virksomheder til Rethink Business 4. Pt. er vi nået ca. halvvejs i processen. De deltagende virksomheder vil blive annonceret her på Rethink Business-sitet, ligeså snart den endelig screeningsproces og dermed udvælgelsen er tilendebragt.

 

Back To Top