skip to Main Content

Kick-off konference hos Compas Hedensted

Alle virksomheder til hold 1 af ‘Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudviklinger’ nu færdigscreenet, og planlægningen af kick-off konferencen d. 20.11.2019 for alle deltagervirksomheder er i fuld gang.

Opstartsmødet er udelukkende for de udvalgte deltagervirksomheder med fokus på netværksdelen og værdikædesamarbejdet, som har til formål at knytte deltagerne sammen på tværs af deres individuelle udfordringer inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Konsulentvalget foretages efterfølgende (se neden for) og inden d. 20.11 vil deltagerdokumenter og andre formalia være bragt i orden.

Kick off konferencen, der finder sted i inkubatormiljøet Compas Hedensted, er et led i den internationale uge for iværksættere, the Global Entrepreneur Week (GEW).

Se program for dagen her

De konsulenter virksomhederne kan vælge i projektet, vil blive annonceret på kick off-konferencen d. 20.11.2019, samme dag som konsulentkataloget offentliggøres, og vil derefter ligge tilgængeligt for alle her på www.rethinkbusiness.dk

 

Back To Top