skip to Main Content

Update – afslutningskonference for hold 1 udskudt til 20.08.2020

Pga. COVID19 er den oprindelig planlagte Rethink Business-afslutningskonference for hold 1. i juni nu skudt til 20.08 2020. Tilmelding for deltagere på hold 1 via dette link: https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[event]=1403369166

Selvom der har været stille på nyhedsfronten her på Rethink Business-sitet siden midtvejskonferencen, så er der arbejdet hårdt på aflevering af ressourceprofiler, roadmap og BBV baseline målinger hos virksomheder og konsulenter.

Derudover har operatøren har sammen med partner Erhvervshus Midtjylland siden påske gennemført en række online statusmøder med alle virksomheder og deres konsulenter i et tværfagligt teamformat for at validere viden, informere om støtteordninger og brainstorme på de nye forretningsmodeller. De sidste leverancer – forretningsplan og case – kommer trods COVID19 i hus inden sommerferien, og vi ser også frem til en række videoer som godt supplement til de skrevne cases.

 

Back To Top