skip to Main Content

Mødekalender RB4CF hold 2

De nye og kommende datoer for møder og konferencer på Rethink Business – Cirkulær forretningsudvikling hold 2 ses herunder:

  • Screeningsbesøg: september-oktober 2020
  • TFT-møde#1: ultimo oktober 2020
  • Kickoff-seminar d. 12. november 2020
  • TFT-møde#2: ultimo januar 2020
  • Midtvejsworkshop d. 4. februar 2021
  • TFT-møde#3: april-maj 2020
  • Afslutningskonference d. 10. juni 2021

Slutfakturering/afrapportering følger august-sep 2021.
TFT-møder er møder i det tværfaglige team bestående af virksomhed, konsulent, operatør og partner. De endelige tidspunkter og lokationer for møder og konferencer udpeges undervejs/senere.

På nær afslutningskonferencen i juni 2021 er alle møder interne og kun for deltagere på RB4CF.

Back To Top