skip to Main Content

Virksomheden GRAN LIVING har med deltagelse i Region Midtjyllands projekt ’Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde’ taget et væsentligt skridt mod realisering af en grøn idé, som kan danne grundlag for en videre udvikling af miljøprofilen.

Med deltagelsen i projektet har GRAN LIVING fået mulighed for at afprøve et ønske om at forbedre miljøprofilen for deres emballager.
Som virksomhed kan det være svært at komme fra idéen om mere bæredygtig emballage til at stille de rigtige og helt konkrete miljøspørgsmål. Desuden kan idéen være svær at omsætte i en travl hverdag, og hvor de rette kompetencer måske ikke er til stede.

– For os har det været en stor hjælp, at projektet har stillet miljørådgivning til rådighed, så vi har fået dialogen i gang med emballageleverandørerne om de specifikke miljøforhold for emballagerne, siger Stinna Kristensen, der er CSR-ansvarlig hos GRAN LIVING. Det kræver en specialiseret viden på miljøområdet at få en kvalificeret dialog med leverandørerne. Stinna Kristensen fortæller, at der nemt kan opstå misforståelser, når man skal kommunikere på kanten af sine kompetencer. – Det har været rigtig godt med specialistviden for fx at få afklaring på, om den farve som bruges til emballagen kan vaskes af, når den har udtjent sit formål som indpakning og skal sendes til genanvendelse.

GRAN LIVING har et ønske om at gøre emballagerne mere miljøvenlige og særligt oplever de, at brugen af flamingo er generende. Det fylder, fnugger og klæber sig fast alle vegne. På varelageret ses bunker med det hvide skumplast og affaldsbeholderen bugner af det.
Som del af projektet har vi arbejdet med at folde idéen ud og se, hvad der skal til for at forbedre emballagernes miljøprofil ud fra en cirkulær tankegang, fortæller Stinna Kristensen.
Resultatet er, at GRAN LIVING nu er i dialog med forskellige leverandører om at gøre emballagen mere bæredygtig ved at bruge materialer fra en bæredygtig produktion, der ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer, og hvor genanvendelsen er sikret i designet af emballagen fx ved ikke at blande plast og pap.

Ofte får pap smeltet eller limet et lag plastic på, så overfladen bliver blank med den konsekvens, at materialerne ikke kan skilles efterfølgende og dermed ikke kan genanvendes. Det er også vigtigt, at farven kan vaskes ud ved genanvendelse af kartonen, så det ikke bliver til sorte pletter i næste produktionsled. Hvis hele emballagen er lavet af samme materiale, så stiller det ikke så store krav til affaldssortering senere, og alene det er med til at skubbe på til en bedre genanvendelse.

Det cirkulære tager fat i både sociale og miljømæssige forhold i alle procestrin – lige fra valget af råvarer og de hjælpestoffer, der tilsættes i produktionen, og videre til selve produktionsprocessen. Herefter kigges på brugen af produkterne og endelig mulighederne for genbrug og genanvendelse efter endt brug. Desuden skal der også kigges på mulighederne for optimering af transporten mellem de forskellige led i kæden.
For at gøre det håndgribeligt, er det naturligvis nødvendigt at prioritere sine indsatser i et projektforløb på mindre end et år.

GRAN LIVING har allerede en Code of Conduct, som stiller krav til miljømæssige og sociale forhold hos deres leverandører. Virksomheden har også stor erfaring med optimering af logistikken. Indsatsen i projektet har derfor været fokuseret på to elementer: oprindelsen af materialer og mulighed for genanvendelse. Der stilles krav om, at emballagen enten baseres på en FSC-certificeret produktion, som blandt andet stiller krav til bæredygtige produktionsformer eller er fremstillet af genanvendt materiale. Hermed sikres, at råvarerne er fremstillet med mindre miljøbelastning end ellers. For at sikre genanvendelsen stilles krav til lim og farve i produkterne, så de blandt andet er uden tungmetaller og desuden egnet til genanvendelse.

[…]

Back To Top