skip to Main Content

For Abrella ApS har deltagelsen i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikæde­samarbejde givet gode ideer til branding og indsatser for genanvendelse af brugte paraplyer og prioritering af den videre bæredygtighedsindsats.

Abrella er etableret i 2015 med en vision om at skabe verdens bedste byer i regnvejr og har franchisetagere i 6 lande herunder Danmark.

Abrellas forretningskoncept bygger på, at sælge paraplyer med reklamer og en tilhørende paraplyholder til forretningsdrivende, hvor Abrella sikrer, at det aftalte antal paraplyer er til rådighed gennem ugentlig genopfyldning.  Forretningerne kan udlåne paraplyerne gratis til brugere/kunder i tilfælde af regnvejr, hvorefter brugerne skal returnere eller placere paraplyen et andet sted i byen under ordningen. I Aarhus er der ca. 100 forretninger, der deltager i ordningen.

Medstifter af Abrella Mattias Edström fortæller:
– Vi var nysgerrige og enige i ledelsen om, at vi gennem vores deltagelse i projektet ønskede at få andre øjne på vores indvirkning på miljøet, skabe mere intern fokus samt inspiration til at gøre tingene bedre. Vi får produceret vores paraplyer i Kina og har haft svært ved at påvirke producenten i en mere bæredygtig retning.

Projektet har givet god inspiration til vores fremtidige arbejde – og ikke mindst fået skabt overblik og prioritering af indsatsen.

Vi har således konkretiseret vores indsats for øget bæredygtighed på både kort og lang sigt gennem vores nye Road Map, som beskriver den planlagte indsats frem til 2023, fortæller Mattias Edström.

Det har vist sig, at en del paraplyer aldrig bliver afleveret igen, fordi de bliver glemt hjemme, andre steder i byen eller i bussen. For at få nogle af disse paraplyer tilbage, har Abrella indgået en aftale med Aarhus Sporveje om at hente glemte paraplyer under betingelse af, at Abrella modtager alle glemte paraplyer.

Mattias Edström fortæller: – Vi har efterhånden indsamlet en del brugte paraplyer. Vores egne paraplyer har vi direkte sat i omløb igen, mens vi har været mere i tvivl om, hvad vi skulle gøre med andre typer og fabrikater af paraplyer.  Vi synes derfor, at det gav god mening, at vores projekt skulle fokusere på genanvendelse af brugte paraplyer, som ikke er vores egne.

[…]

Back To Top