Affaldsmaterialer bliver til måtter

Een af virksomhederne i rethink Business er Advance Nonwoven, som har udviklet et maskinanlæg, der kan producere såkaldte ’non-woven’ måtter af recirkulerede fiber- eller granulatmaterialer. Råvarerne er både rester af naturmaterialer, som for eksempel træ, hør og hamp, og tekniske affaldsprodukter, som for eksempel mineraluld og polyester.

 

I tråd med principperne om cirkulær økonomi/ Cradle to Cradle bliver affaldet en ressource, der skaber værdi for Advance Nonwovens kundevirksomheder i stedet for at ende i et forbrændingsanlæg eller på et deponi.

Nemt og omkostningseffektivt anlæg

advance nonwowen
Anlægget er hurtigt, enkelt og billigt at omstille – både i for­hold til hvilke råvarer, der bruges, og til det færdige produkt. Det betyder, at det er nemt og omkostningseffektivt at skifte mellem forskellige materialer og produktionsordrer. Måtterne kan variere i tykkelse fra få millimeter og helt op til 20 cm, og de kan variere i densitet fra luftige isoleringsmåtter til fastpressede fiberplader og dermed dække mange forskel­lige behov.

Udlejning på timebasis

Advance Nonwoven har planer om at etablere et multi-anlæg, der ikke kun fokuserer på ét materiale, men som kan aftage forskellige affaldsmaterialer fra forskellige virksomheder. Firmaet vil i så fald blive i stand til at tilbyde timebaseret entrepriseproduktion til små og mellemstore virksomheder, der ikke selvstændigt kan udnytte anlæggets fulde kapacitet.

Kundevirksomhederne får således mulighed for at nyttiggøre deres affaldsmaterialer og samtidig skabe en indtjeningskilde uden at skulle investere i deres eget anlæg. I de tilfælde hvor en kunde selv har tilstrækkeligt materiale til at udnytte anlæggets kapacitet, arbejder Advance Nonwoven på at tilbyde attraktive finansieringsmodeller, der gør det mere overkommeligt for kunden at erhverve et anlæg, der normalt koster mellem 30 og 50 millioner kroner.

Advance Nonwoven forventer, at finansieringsmodellen vil betyde, at de kan afsætte flere anlæg end ved almindeligt salg.

Faciliterer grøn omstilling

Advance Nonwoven oplever en stor og stigende interesse for deres teknologi, og de forventer at kunne drive det nye multi-anlæg rentabelt inden for få år. Derudover forventer virksomheden at skabe omkring 40 nye arbejdspladser, når de realiserer deres planer om at etablere anlæg både i og uden for Danmark.

Forretningsmodellen vil betyde, at Advance Nonwoven – med det danske multi-anlæg som reference – vil kunne lave miljøteknologieksport af turnkey-anlæg, der faciliterer grøn omstilling for andre virksomheder.

www.advancenonwoven.dk


Advance Nonwowen er een af de 30 aktive virksomheder i Rethink Business.
Se oversigten over virksomhederne

Search