skip to Main Content

Virksomheden VisBlue har deltaget i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde. Det har ført til udviklingen af en grøn buy-back forretningsmodel, hvor brugte flowbatterier til lagring af solcelleenergi tilbagekøbes og komponenter genbruges i nye produkter.

VisBlue producerer energieffektive væskebaserede batterier (flowbatteri) til lagring af strøm. Batterierne har en lagerkapacitet fra 40 kWh og opefter. Et VisBlue batteri er en af de mest energieffektive batterier på markedet. Batterierne har markedets længste levetid og giver derfor en god langsigtet case for kunden. Da VisBlue batterierne i forvejen er en miljøløsning, var det naturligt at tage skridtet videre og undersøge, hvordan produktet kan blive cirkulært.

Levetiden er væsentlig i salgsargumentationen, da produktet umiddelbart er dyrere end konkurrenter, målt på pris pr. kWh lager. For at forbedre kundens tilbagebetalingstid for investering og konsolidere en grøn profil, blev det et strategisk mål at opgradere forretningsmodellen med en cirkulær strategi, så de forskellige materialer og komponenter i produktet så vidt muligt genbruges.

Med andre ord har det været et strategisk mål at blive cirkulær.

[…]

 

Back To Top