skip to Main Content

Cirkulær økonomi og udvikling af cirkulære økonomiske forretningsmodeller er et nyt område, hvor man ikke lige kan slå op i en ”kogebog”, hvordan processen bedst kan tilrettelægges, hvilken viden der er brug for, hvilke forhold ved virksomhederne der er vigtige for at de kan opnå succes osv. Hele feltet er fortsat i en fase, hvor der er brug for at opbygge viden og indsigt, der kan være med til at forme, hvordan kommende indsatser skal se ud. I det følgende er centrale læringspunkter fra design for disassembly trukket frem.

 

I praksis betyder den manglende erfaring med cirkulær økonomi, at man som bevillingsgiver og operatør er nødt til at udvikle det bedst mulige bud på, hvordan en indsats skal se ud, sætte den i gang, og så iagttage hvordan det virker, og hvilken læring der kan uddrages deraf. Der er to overordnede tilgange til at arbejde med udvikling og læring inden for erhvervsudvikling (og andre områder, hvor der er brug for at udvikle nye måder at møde samfundsmæssige udfordringer).

[…]

 

laes-business-case

Back To Top