skip to Main Content

Pluss har været tilknyttet Fokuseret Værdikædesamarbejde som evaluator med henblik på dels at udvikle en model til identifikation og måling af projektets effektskabelse, dels at opsamle indsigter og læringspunkter, der kan kvalificere fremtidige indsatser.

I praksis er evalueringen gennemført ved, at Pluss har været tilknyttet fra projektets begyndelse og derfor dels har kunnet deltage i alle fælles arrangementer, hvor alle virksomheder og konsulenter har været samlet, dels har kunnet deltage i/overvære individuelle aktiviteter mellem konsulenter og virksomheder, og endelig har kunnet foretage individuelle interviews med virksomheder og konsulenter. Endelig er der sideløbende med dette blevet indhentet data gennem et elektronisk spørgeskema til virksomhederne.

De opnåede indsigter og erfaringer er nu samlet i fire læringscases, hvor vi på tværs af virksomheder og forløb samler op i forhold til fire centrale temaer, der er fastlagt i samarbejde med Lifestyle & Design Cluster som operatør på indsatsen og Region Midtjylland som bevillingsgiver.

De fire cases behandler følgende temaer:

  1. De mange tilgange til CØ
  2. CØ kapacitetsmodellen
  3. Effekterne af Fokuseret Værdikædesamarbejde
  4. CØ operatørrollen

[…]

Back To Top