skip to Main Content

For virksomheden Combi-Therm A/S har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde været et startskud til at udvikle poser bestående af over 80% genbrugsplast, samt til udvikling af helt andre produkter uden plastik som et led i den cirkulære proces.

Combi-Therm i Randers fremstiller flerlags termoemballage til mange forskellige formål. I Randers produceres hovedsageligt termoposer til fødevarer og termokuverter til forsendelser. Tre lags Thermo-bæreposer og Termø-konvolutter isolerer op til 30 gange bedre end tolags poser, samt holder indholdet køligt i op til syv timer. Forbrugere verden over benytter – og genbruger Combi-Therm’s stærke thermo-bæreposer til at transportere dagligvarer køligt fra supermarkedet og hjem til køkkenet.

Udfordringen på kort sigt er at finde en god måde at kommunikere til forbrugerne, så poserne bliver bortskaffet hensigtsmæssigt eller returneret efter endt brug. Da plastmateriale er underkastet stor miljømæssig bevågenhed, ønsker virksomheden imidlertid på længere sigt at fokusere på den værdi produktet skaber, nemlig at transportere dagligvarer i en ubrudt kølekæde, frem for at fastholde emballagetypen i den fremtidige produktudvikling.

Ser man på forholdet mellem de fire led i værdikæden, vil flowmodellen nedenfor først og fremmest skabe markedsføringsværdi, fordi

  • Combi-Therm vil fremstå som en ansvarlig producent med styr på materialer og processer.
  • Combi-Therm var først på markedet med 3-lags poser og en unik svejseproces, men andre producenter er kommet til, hvilket har gjort pris til væsentligste salgsparameter. Virksomheden ønsker at skille sig ud på produkter og materialer, for atter at distancere sig fra konkurrenterne.

For Combi-Therm og den lokale forretning (supermarked, apotek og lignende forretninger) kan en mere bæredygtig, holdbar, effektiv og attraktiv indpakning til sikring af kølekæden skabe øget aktivitet og omsætning på den lange bane.

Combi-Therm vil styrke sin position hos forretningen ved at kommunikere alle fordelene og give denne muligheden for nemt at viderebringe det grønne budskab og øvrige fordele til slutbrugeren evt. gennem information trykt på termoindpakningen.

Forretningen opnår mulighed for at forlænge synligheden (reklameværdien) i bybilledet ved at sælge en emballage med lang brugstid. Hvis man trykker de bæredygtige fordele ved genanvendte materialerne direkte på posen opnår supermarkedet ligeledes en grønnere profilering overfor kunden.

Forretningen (fx supermarkedet) opnår, via den miljømæssigt forbedrede sikring af kølekæden, en større loyalitet fra kunden, som hver gang får sine varer sikkert gennem sol og blæst.

[…]

Back To Top