skip to Main Content

For virksomheden Combi-Therm a/s har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde været et startskud til at ændre strategien for udvikling af flerlags termobeskyttelse med udgangspunkt i opkrads af egne produkter og produktions-spild, for herigennem at mindske transportomkostninger og lager-binding. Deltagelse i projektet har desuden givet anledning til at undersøge muligheden for returtag-ning af udtjente produkter i samarbejde med udvalgte store kunder. Desuden udvikles en vejledning til bortskaffelse/ genanvendelse af produkter i de tilfælde hvor returnering ikke er realistisk.

Kompleks produktsammensætning:
Combi-Therm fremstiller flerlags termobeskyttelse til en bred vifte af logistiske udfordringer til et bredt kundesegment over det meste af verden, herunder til transport af temperaturføl-somme produkter som fødevarer, drikkevarer, medicin, kemikalier og elektronik. Men også til bl.a. vindmølleindustrien, arkæologiske udgravninger og asfaltarbejde.

Siden 1979 har Combi-Therms flerlags teknologier sat standarden indenfor markedsledende kulde-varme isolering, og er godkendt til trans-port af medicin og fødevarer verden over.

Udfordringen er, at produkternes beskaffenhed er blandet, og kompleksiteten i Combi-Therm’s materialesammensætning gør, at det umiddelbart er vanskeligt at udnytte nogle produkttyper til genanvendelse. For at produkterne ikke ender i forbrænding ønsker Combi-Therm at etablere et retursystem til opkrads og genan-vendelse i egne produkter for dermed at indgå i en cirkulær proces.

[…]

Back To Top