skip to Main Content

For virksomheden ENKL har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde været et startskud til at gentænke og systematisere virksomhedens bæredygtighedsprofil. En ny æra for boliginteriør er måske født.

ENKL vil som nystartet møbel- og interiørvirksomhed give den danske designbranche et nyt pust. Virksomheden vil gøre op med nutidens brug-og-smid væk-kultur. Modsvaret er et koncept hvor mere erstattes med bedre og nye forretnings-modeller. ENKL ønsker, at levere unikt håndværk og produkter af høj kvalitet i et samlet bæredygtigt koncept, hvor produkterne også har en designmæssig berettigelse om 20 år.

Som nystartet virksomhed er der dog mange udfordringer i at omsætte ambitioner til konkrete tiltag. ENKL valgte derfor at deltage i Rethink Business projektet ”Fokuseret værdikæde-samarbejde”. Her blev de koblet på et forløb med professionelle rådgivere og eksperter, der kunne hjælpe dem til at få klarhed over, hvordan de kunne bruge cirkulære forretningsmodeller og designmetoder som springbræt for markeds-penetrering og virksomhedsudvikling.

Sammen med rådgiverne fra Minor Change Group har ENKL arbejdet 360 grader med cirkulær økonomi og bæredygtighed. Dette betyder forandringer på både design, koncept, materialer og forretningstilgang.

Der er dannet et cirkulært basiskoncept som betyder, at når man køber møbler hos ENKL, garanterer virksomheden, at produkterne er produceret på 100% vedvarende energi, er designet til genanvendelse, efterlever globale standarter for social fairness og at møblerne ikke indeholder skadelige stoffer.

For ENKL betyder det konkret, at alle materialer vil blive testet for indholdsstoffer, og at eventuelt skadelige stoffer skal erstattes med sunde alternativer. Alle efterbehandlingsmetoder og produkter anvendt i forbindelse hermed, skal udvælges nøje med henblik på, at de skal kunne indgå positivt i et genanvendelseskredsløb eller i naturens kredsløb. Der er etableret aftaler med energileverandører om udelukkende at få leveret energi fra vedvarende energikilder, og i det omfang det ikke er muligt, skal der indgås aftaler om kompensation.

[…]

Back To Top