skip to Main Content

FIBO INTERCON som producerer mobile betonblandere, har via deres deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde fået sporet sig ind på en ny rolle i byggesektoren, som ekspertrådgivere i lokal genanvendelse af beton.

 FIBO INTERCONs mobile betonblandere har været anvendt i nogle af de første cirkulære byggerier i Danmark, hvor nedknust beton er blevet anvendt som tilslag i ny beton, Bl.a. Pelican Self Storage på Amager (se billede på næste side) Disse pilotprojekter har vist, at disse mobile blandere kan spile en nøglerolle i en værdikæde for lokal genanvendelse af beton. – ikke blot fysisk ved at blande betonen, men også vidensmæssigt, logistisk og datamæssigt.

På denne måde vil de indirekte blive facilitatorer af samarbejdet mellem alle aktører som indgår i værdikæden, lige fra planlæggere af nedrivning/nybyggeri, over entreprenører der udfører nedrivning og nybyggeri/renovering til bygherrerne.

[…]

 

Back To Top