Før blev det brændt. Nu bliver fraskåret tagpap brugt til at producere nyt

Eurotags medvirken i Rethink Business betyder, at op til 60 ton fraskåret tagpap nu bliver indsamlet og anvendt som en ressource i produktionen af nye ruller af tagpap.

 

Om at få den gode ide

Eurotag har altid haft fokus på miljø- og energirigtige løsninger. Men projekt Rethink Business blev anledningen til at arbejdet med miljø- og energirigtige løsninger fik endnu mere fokus. Gennem dialog med Rethink Businesskonsulenten fik Eurotag identificeret og drøftet de spild- og materialestrømme, der opstår, fra Eurotag sælger tagpappet, til det ikke bliver anvendt længere.

Dialogen satte særligt fokus på det tagpap, som tagdækkerne skærer fra, når de lægger og renoverer tag. Der bliver fraskåret helt op til 60 ton tagpap om året, og det er hidtil blevet indsamlet som brændbart affald. Men i dag betragtes det fraskårede tagpap som en ressource, som på rentabel vis kan indgå i produktionen af nyt tagpap.

– Derbigum-fabrikken i Belgien dækker vores omkostninger, for det er en gevinst for dem, at de kan mindske deres indkøb af det stadigt dyrere bitumen til en rulle tagpap

Direktør Peter Kranz

 

Om at gå fra ide til afprøvning

Eurotag har involveret producenten af tagpappet for at høre, om der var grundlag for at afprøve ideen. Producenten fortalte, at fraskåret tagpap er en værdifuld ressource, som de gerne ville betale for, da det er et økonomisk og miljømæssigt attraktivt alternativ til indkøb af nyt materiale og især af det olieholdige produkt bitumen, som normalt indgår i flere af deres produkter.

Om at omstille forretningen til de nye koncepter

Eurotag indgik en aftale med Derbigum-fabrikken i Belgien om, at de dækker omkostninger til indsamling af det fraskårede tagpap. Herefter indkøbte Eurotag big-bags, som de deler ud til danske tagdækkere. Tagdækkerne fylder disse big-bags. Når de er fyldte, kommer Eurotag selv og henter dem.

Når der er indsamlet op til 10-15 tons restmateriale, bliver det transporteret tilbage til Derbigum-fabrikken i Belgien med den lastbil, som har leveret nye varer til Eurotag fra Belgien. Indsamlingen og genanvendelsen af tagpappet gør, at ressourcer, der tidligere blev brændt, nu bliver cirkuleret og anvendt på ny.

 

laes-business-case


Eurotag Danmark A/S er een af de 30 aktive virksomheder i Rethink Business.
Se oversigten over virksomhederne

 

Search