Herning Kommune vil overgå til ressourceeffektivt indkøb og cirkulær økonomi

I Herning Kommune vil man fremme bæredygtig udvikling ved at kombinere miljøforbedringer og lokal erhvers-udvikling. Det gør man i et projekt, som bl.a. viser fordelene ved at genbruge kommunens kasserede arbejdstøj og kommer med en køreplan for cirkulær økonomi i kommunale indkøbsaftaler.

 

I dag bliver arbejdstøj i Herning Kommunes driftsafdeling og genbrugsstation kasseret, når en medarbejder stopper, eller når aftalen om leje, vask og vedligehold udløber hos De Forende Dampvaskerier, som leverer arbejdstøj til kommunen. Alle nye medarbejdere får udleveret nyt tøj. Kasseret tøj genanvendes ikke. Forskellige logostørrelser og farvekombinationer forhindrer, at tøjet kan genbruges direkte af andre end kommunen selv.

Denne problemstilling og ønsket om, at fremme erhvervsudvikling og sikre klimaforbedringer har været startskuddet til projektet, der skal vise, hvordan man kan lave en overordnet forretningsmodel ud fra principperne for cirkulær økonomi.

Projektet er forankret i afdelingerne for By, Erhverv og Kultur og Miljø og klima i Herning Kommune, og i styregruppen sidder blandt andet projektleder Merete Gammelmark og klimakoordinator Trine Bjørn Olsen. Projektet er blandt de fem Kommuner i Region Midtjylland, som har fået støtte fra Rethink Business.

Drømmen om kommerciel genanvendelse af arbejdstøj

Projektet er et pionérprojekt og første gang, Kommunen formelt arbejder med cirkulær økonomi. Af natur har pionérprojekter det med at udvikle sig, og skifte fokus undervejs. Sådan har det også været for Herning Kommune.

Det indledende fokus var at finde en kommerciel genanvendelse af det kasserede arbejdstøj. I samarbejde med designstuderende fra VIA Teko Design & Business gik man sammen om at udvikle ideer til, hvordan det kasserede arbejdstøj kunne indgå i nye kommercielle produkter.

De studerende konkretiserede 17 forskellige genanvendelses-muligheder, og udfærdigede et idékatalog med over 100 ideer, men det skulle vise sig, at ingen af dem var i stand til at leve op til de opsatte kriterier for kommerciel anvendelse.

Man prøvede dernæst at finde en måde at genanvende de kasserede tekstiler, men er endnu ikke kommet i mål med et forslag, der vil kunne implementeres af De Forenede Dampvaskerier, idet kommunens andel af beklædning er for lille til at udgøre grundlaget for en kommerciel løsning.

 

laes-business-case


Herning Kommune er een af de fem kommuner på kommunesporet i Rethink Business.
Læs mere om de fem kommuner

Search