skip to Main Content

For Kilian Water har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde været et startskud til, dels at få kvantificeret og markedsført produkternes klima- og miljøeffekt, dels at videreføre produktudviklingen mod en stadig bedre udnyttelse af spildstrømme, som værdifulde ressourcer og dermed en bedre forretning.

 

 

Back To Top