skip to Main Content

Komproment ApS, der sælger byggematerialer og udvikler tag- og facadesystemer, var allerede langt med deres satsning på Cradle to Cradle, da ejerne valgte at deltage i Fokuseret Værdikædesamarbejde. Nu er strategien meget mere meningsfyldt og forankret i ledelsen, og den er klar til at give værdi – både internt og eksternt.

“Nu bruger vi tiden rigtigt.”

Med så få ord kan teknisk direktør og partner i Komproment ApS, Niels Heidtmann, forklare, hvad udbyttet har været af at deltage i projekt Fokuseret Værdikædesamarbejde. Komproment har i flere år beskæftiget sig med design for disassembly, og virksomheden var i fuld gang med at Cradle to Cradle certificere fire tag- og facadesystemer, da de gik ind i projektet.

Det, som de tre ejere og resten af ledelsen manglede, var en klar strategi og en plan for, hvordan satsningen kunne omsættes til reel forretning. Derfor blev en central del af projektet brugt til et to dages strategiseminar, hvor de tre ejere Niels Heidtmann, økonomidirektør Jan Kristensen og salgsdirektør Kim Kristensen samt logistikchef Mads Røge deltog.

“Det har været en saltvandsindsprøjtning. Det er så nemt at gennemføre et projekt, men hvad så bagefter? Det er det, vi har fået hjælp til her; at få strategien funderet i ledelsen og i vores hverdag,” siger Niels Heidtmann.

I projektet er der blevet udarbejdet en ressourceprofil, der kortlægger produkters materialesundhed og genanvendelsesmuligheder, produktionens forbrug af vedvarende energi og vand samt virksomhedens håndtering af affald, emballage og social ansvarlighed.

Det var relativt nemt at arbejde med ressourceprofilen i projektet, fordi det ligner den øvelse, som Komproment allerede gør i forbindelse med Cradle to Cradle certificeringen. Man kan sige, at mange handlinger allerede var i gang i virksomheden, men nu var der tid til eftertanke – til at forstå, hvorfor:

”Vi arbejder allerede med de lavt hængende frugter. Vi genbruger alt papir, sorterer vores emballage og har skiftet til LED lys og vindenergi. Det er det lange slid, der mangler. Vi har brug for, at Cradle to Cradle tankegangen bliver rodfæstet i hele organisationen, så det giver mening at arbejde med det, og så det kan skabe forretning for os,” siger logistikchef Mads Røge, som kommer til at stå for at involvere og engagere

[…]

Back To Top