skip to Main Content

Motivation og muligheder for at arbejde med cirkulær økonomi afhænger af virksomhedstypen. Derfor må man kende forskel på virksomhedstyperne for at forstå effekterne af Fokuseret Værdikædesamarbejde. Det hjælper denne første af i alt fire læringscases med.

1.     Forskellige virksomheder – forskellige tilgange

Cirkulær økonomi er et bredt begreb, og Fokuseret Værdikædesamarbejde har været et bredt projekt i den forstand, at det har været åbent for mange forskellige typer af virksomheder. Det betyder, at der under den fælles titel og det fælles koncept og projektforløb har været arbejdet med cirkulær økonomi på meget forskellige måder i de deltagende virksomheder.

Når vi har valgt at gøre dette til et tema for en selvstændig læringscase skyldes det, at det har stor betydning for, hvilke effekter man kan forvente at få ud af indsatser, der har til formål at understøtte virksomheders arbejde med cirkulær økonomi.

Vi kan som minimum skelne mellem fire forskellige typer af virksomheder, hvis muligheder for at arbejde med cirkulær økonomi varierer.

  1. Virksomheder med egen produktion
  2. Virksomheder uden egen produktion
  3. Service- og rådgivningsvirksomheder
  4. Virksomheder med CØ i deres dna

I det følgende skal vi kort gennemgå de forskellige typer af virksomheder, og hvordan de typisk går til arbejdet med cirkulær økonomi.

1.1    Type 1: Produktionsvirksomheder med egen produktion

Den største gruppe af virksomheder, der giver sig i kast med CØ, har en produktion på egen matrikel og nogle produkter, som de gerne vil gøre grønnere og deres materialestrømme mere cirkulære. Disse virksomheder har mange muligheder for at arbejde med CØ. De kan se på deres materialestrømme, deres egne processer, miljøbelastning som følge af brugen af deres produkter, levetidsforlængelse og situationen efter brug.

Ofte har disse virksomheder brug for hjælp til at skabe overblik over mulighederne og ikke mindst prioritering af deres CØ-indsats for at afgøre, hvor det vil være mest virkningsfuldt at begynde. I forlængelse heraf efterspørger en del af dem hjælp til dialog med leverandører om dokumentation for miljøegenskaber ved produkter, der indgår i produktionen.

En del af disse virksomheder er større og mere veletablerede. Disse virksomheder vælger ofte en enkelt produktserie eller en afgrænset del af produktionen ud som testcase og øvebane for CØ-udvikling, inden de tager stilling til, hvordan de skal arbejde videre med det.

[…]

Back To Top