skip to Main Content

Hvilket udbytte har virksomhederne fået ud af deres deltagelsen i Fokuseret Værdikædesamarbejde? Det har vi undersøgt ved at måle på deres evne til at arbejde med cirkulær økonomi.

1.     Hvilken effekt kan vi måle?

Som gennemgået i de to cases om henholdsvis de mange tilgange til CØ og om CØ kapacitetsmodellen, så er det endnu vanskeligt at måle de konkrete effekter af virksomhedernes deltagelse i Fokuseret Værdikædesamarbejde. Og sandheden er, at det aldrig rigtigt er muligt at vikle effekten af lige nøjagtigt deltagelsen i et bestemt projekt ud af effekten af alle de andre ting, der hele tiden foregår i virksomhederne. De fleste af de virksomheder, der deltager i offentlige erhvervsudviklingsindsatser, deltager i flere end én indsats[1], ligesom de typisk også arbejder på en lang række andre udviklingstiltag og modtager mange andre samtidige input, der påvirker deres udvikling.

Når man skal måle effekter af bestemte indsatser, er man derfor nødt til at gå tæt på de forandringer, som indsatsen prøver at skabe i virksomhederne, eller som vi på grundlag af tidligere evalueringer m.v. ved, har betydning for deres evne til selv efterfølgende at drive den ønskede forandring videre. I Fokuseret Værdikædesamarbejde har vi valgt at gøre det sidste.

Baseret på vores erfaringer fra tidligere evalueringer af indsatser, der har understøttet virksomheders udvikling af CØ forretningsmodeller, har vi identificeret seks forhold, der har vist sig afgørende for, hvor langt de er kommet med denne udvikling. Disse seks forhold fremgår af figur 1 og bliver uddybet i læringscasen ”CØ kapacitetsmodellen”.

[1] I en nylig evaluering af Markedsmodningsfonden viste det sig, at 228 ud af 308 deltagende virksomheder (74%) også havde deltaget i anden offentlig erhvervsudvikling i en periode 2 år før eller efter deres deltagelse i Markedsmodningsfonden (Pluss for Erhvervsstyrelsen 2018).

[…]

Back To Top