skip to Main Content

For Linatech har deltagelsen i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde givet indsigt og gode ideer til at udvikle virksomheden i en mere bæredygtig retning.

Linatech A/S i Kjellerup fik ny ejer i 2016 og har i 2017 været i gang med en strategiproces. Virksomheden udvikler og producerer specialmaskiner, fungerer som underleverandør og udfører maskinservice inden for en række forskellige brancher, bl.a. medicoindustrien.

Virksomheden valgte i efteråret 2016 at deltage i Rethink Business projektet. Adm. dir. Martin Arberg fortæller:  – Med stigende mangel på ressourcer ønskede vi at udvikle vores mind-set og blive bedre til at se tingene i det store perspektiv. Samtidig ønskede vi at få værdifuld sparring fra kompetente og kreative personer, uden at det hele blev lidt for langhåret.

– Da vi begyndte at koble mulighederne for bæredygtig business med vores nye strategi gav det hele pludselig mere mening. Vi kan bl.a. se, at vi skal fokusere på vores ressourceforbrug, herunder emballage, el og varme, men også på flere grønne muligheder, når vi bygger specialmaskiner til vore kunder.

Undervejs i forløbet blev der diskuteret mange muligheder og ideer til at forbedre indsatsen. Martin Arberg fortæller videre:

‘Vi havde allerede omlagt alt vor belysning til LED, og var godt klar over, at der var flere muligheder for at reducere energiforbruget. Jeg blev dog overrasket over, at det er relativt billigt at omlægge elforbruget til klimavenlig el, så vi har nu besluttet, at vi i løbet af de næste 4 år vil omlægge al vores elforbrug til klimavenlig el og dermed spare miljøet for ca. 78 tons CO2 pr år. Desuden har vi indført et nyt plastkassesystem, der cirkulerer mellem os og nogle af vore leverandører, så vi får reduceret forbruget af papemballage og dermed sparer ressourcer. Dette samarbejde skal udvides til alle leverandører de kommende år’.

Endelig er det virksomhedens plan at få overblik over sine affaldsmængder med henblik på at identificere muligheder for øget genbrug og dermed opnå ressourcebesparelser.

[…]

 

Back To Top