skip to Main Content

En af barriererne for en omstilling af byggeriet til cirkulær økonomi er mangel på viden om, hvilke muligheder det rummer, og hvordan de gribes. I Rethink Business har arkitektfirmaet Meissner + Sigh derfor kørt sig i stilling til en ny nøglerolle som specialrådgiver inden for cirkulært byggeri.

Meissner + Sigh er et mindre arkitektfirma i Skive, som er drevet i kompagniskab mellem Marcus Meissner og Dorte Sigh. De er i øjeblikket engageret som bygherrerådgiver for Skive Kommune på et byggeprojekt med boliger for borgere med autisme.

Disse boliger ønsker Skive kommune at opføre efter cirkulære principper. Det er således en anledning for Meissner + Sigh til at udvikle dette som en ny specialisering i deres forretning. Formålet med at deltage i Rethink Business var at blive klædt på til denne nye rolle.

[…]

Back To Top