skip to Main Content

Plastix’ deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde har givet mulighed for at udvikle og teste businesscasen i et fælles projekt om plast recycling med affaldsselskabet Nomi4S, Quantafuel og Fragmentum.

Plastix ønsker at udvide sit grundlag for input-supply af plast til recycling. Fordelen er at optimere udnyttelse af produktionskapaciteten og øget omsætning/indtjening. Forudsætningen er, at input-supply af plastaffald er i en tilpas ren kvalitet og sortering, så man kan producere et høj-kvalitets plastprodukt af materialet.

For at kunne udvikle en komplet løsning på lokal recycling og genanvendelse af hård plast fra Nomi4S, blev samarbejdskredsen udvidet til også at omfatte Quantafuel i Skive, som kan producere brændstof af plast, der ikke har kvaliteter til at blive recycled. Fragmentum i Holstebro er inkluderet til at sortere den hårde plast i rene plastfraktioner, primært PE og PP.

[…]

Back To Top