Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere grønnere møbler og inventar. Og som en sidegevinst er ledelsen blevet endnu mere skarp på deres forretningsmæssige styrker – og hvad de betyder for fremtidens forretning.

 

Om at få den gode ide

Workform designer primært køkken- og garderobeløsninger, og via underleverandører får de produceret og installeret løsninger hos kunderne. Workform bruger også en del tid på at kvalitetssikre løsningerne ude hos kunderne.

Workforms to medarbejdere brainstormede sammen med Rethink Business-konsulenten om ideer til nye og mere grønne produkter og forretningsmodeller som f.eks. salgsløsninger, der går mere i retning af take-back-løsninger og serviceordninger.

Direktør Lars Gøsta Rold fortæller: ‘Der kom mange gode ideer på listen. Vi er selvsagt ikke så glade for at fortælle om alle ideerne – det er jo dem, vi skal udvikle og skabe forretning ud fra i fremtiden. Men det jeg kan fortælle er, at ideerne spænder fra en mere klar strategi for grønt design, over styrket design af vores kerne-produkt køkkenet og til en ny produktlinje målrettet kontormiljøer – et område, som vi ikke har arbejdet med før’.

– Forbrugernes behov flytter sig hele tiden, og vi skal lave produkter, som kan følge med forbrugerne. Det kan vi bedst, hvis vi tænker fleksibelt, grønt og cirkulært, hvor vi kan

Lars Gøsta Rold, Workform

Ifølge Workform er kontormiljøet under forandring. Det skal i højere grad understøtte, at forretningen kan være omkostningseffektiv og fleksibel samtidig med, at det skal motivere til samarbejde og kreativitet. Flere større virksomheder går væk fra den faste arbejdsplads og indretter sig i stedet med fleksible arbejdspladser og decentral personlig opbevaring.

Take-back- og leasing-løsninger mere interessante for virksomhederne

Inventar skal hurtigt kunne omstilles til nye organiseringer, ændret opbevaringsbehov og ændret indretning. Og med disse krav bliver take-back- og leasing-løsninger mere interessante for virksomhederne, fordi mængden og typen af inventar derved altid passer til forretningens behov. Alt i alt ting som passer rigtig godt sammen med Workforms lette design og grønne tanker.

Workform valgte at arbejde videre med ideen om kontormiljøer som en ny produktlinje. De designede en fleksibel opbevaringsløsning, der åbner mulighed for modularitet, take-back- ordninger og genanvendelse af materialer.

 

laes-business-case


Workform er een af de 30 aktive virksomheder i Rethink Business.
Se oversigten over virksomhederne

Search