skip to Main Content

Gardin Lis ApS er leverandør af gardiner og solafskærmning til private, institutioner og erhverv. Gardin Lis ønsker på lang sigt at kunne tilbagetage alle slags gardiner og solafskærmning med henblik på at genbruge eller genanvende de indsamlede materialer på højest mulige værdiniveau. Det skal ske gennem egen take back-ordning eller i samarbejde med andre inden for tekstilbranchen.

 

Genanvender materialer i nye produkter

Gardin Lis har som målsætning på lang sigt at blive en affaldsfri virksomhed efter cradle to cradle-målestok, hvor virksomheden i videst muligt omfang tager ansvar for sine materialer hele vejen rundt og genanvender og udnytter materialerne i nye produkter.

Krav om take back-ordning

Gardin Lis oplever en efterspørgsel blandt andet fra offentlige kunder på at tilbyde mulighed for tilbagetagning. Den nye forretningsmodel vil differentiere Gardin Lis i et konkurrencepræget marked for gardin og solafskærmning blandt andet ved at tilbyde øget fleksibilitet og service til kunderne. Serviceordninger skal medvirke til hurtigere udskiftning af design.

Den nye forretningsmodel forventes desuden at skabe nye arbejdspladser hos Gardin Lis.

Potentialer i genanvendelse

Gardin Lis har for nylig vundet en ordre på leverance af gardiner og solafskærmning til ca. 3.000 institutioner fordelt på otte kommuner, hvor det er et krav, at de brugte gardiner skal kunne tages tilbage i forbindelse med nye leverancer. Da Gardin Lis distribuerer gardiner via egne gardinbusser, vil et take back-system være overkommeligt at etablere.

I dag formodes tekstil-ressourcen, hvoraf meget består af polyester, at blive bortskaffet gennem forbrænding. Gardin Lis forventer i en take back-ordning at skulle tage primært polyester og aluminium tilbage. Dertil kommer andre materia­ler såsom udvendig solafskærmning fra erhvervsbyggerier.

www.gardinlis.dk


Gardin Lis er een af de 30 aktive virksomheder i Rethink Business.
Se oversigten over virksomhederne

 

Back To Top