REWARA – Et projekt om cirkulær økonomi

I Aarhus Kommune arbejder man med et projekt, som bygger på tankesættet bag cirkulær økonomi og som skal være med til at begrænse affald i kommunen og fokusere på ressourcer som kan bruges igen og igen. Og så skal der være forretning i det.

 

REWARA (REuse Waste Ressources Aarhus) er fællesbetegnelsen for et ambitiøst projekt der vil skabe værdi af affaldsstrømme og samtidig sætte Aarhus på Danmarkskortet som en bæredygtig kommune. Projektet rummer tre delprojekter der handler om erhvervsudvikling, cirkulær økonomi i offentlige indkøb og understøttelse af innovation og iværksætteri i forbindelse med etableringen af et ReUse center i Aarhus centrum.

Projektet er blandt de fem kommuner i Region Midtjylland, som har fået støtte fra Rethink Business. REWARA er bredt forankret i Borgmesterens afdeling (Indkøb og Erhvervs- og byudvikling) samt i Magistraten for Teknik og Miljø (AffaldVarme Aarhus og Klima-sekretariatet). I projektets styregruppe sidder blandt andet en repræsentant fra Region Midtjylland, samt repræsentanter fra følgende dele af Aarhus Kommune: Indkøbsafdelingen, Erhvervs- og Byudvikling, Klimasekretariatet samt AffaldVarme Aarhus.
[…]

 

laes-business-case


Aarhus Kommune er een af de fem kommuner på kommunesporet i Rethink Business.
Læs mere om de fem kommuner

Search