skip to Main Content

Med et nyt produkt, som dækker et hul i markedet, var der mange forretningsmuligheder for Salling Entreprenørfirma. Men de mange muligheder forhindrede også fremdrift og det syntes at have lange udsigter, inden produktet kunne være en realitet. Med projektet Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde har Salling Entreprenørfirma fået efterprøvet forskellige forretningsmodeller og sat et klarere strategisk fokus for udviklingen af produktet.

I disse år rives der rigtig mange huse ned, fordi danskerne ønsker at bygge nyt. Der er lovgivet om at så meget af de nedbrudte materialer som muligt skal sorteres og genanvendes, men størstedelen heraf knuses og anvendes som underlag under asfalt, selvom fx mursten sagtens ville kunne genanvendes til nyt byggeri.

Med en nænsom nedbrydning er det muligt at genanvende murstenene, efter de er rengjorte for mørtel og cement. Størstedelen af de huse der nedrives i disse år er bygget efter 1970, hvor man begyndte at anvende cementmørtel. Det er ikke bare rigtig svært at fjerne fra stenene; de tager samtidig også ofte skade af en lidt hårdhændet, men nødvendig, behandling under transport og rensning.

[…]

 

Back To Top