skip to Main Content

Evalueringen af Rethink Business er udført af LB Analyse for Region Midtjylland. Formålet med den er at skabe læring, som Region Midtjylland kan bruge i sit fremadrettede arbejde med grøn omstilling. Blandt andet læring om de effektkæder, som LB Analyse har kunnet identificere på baggrund af arbejdet i det virksomhedsrettede team (VRT).

 

LB Analyse udarbejdede efter aftale med Region Midtjylland et evalueringsdesign, hvor input fra VRT og de deltagende virksomheder udgør det centrale grundlag for evalueringen.

Evalueringsdesign med fokus på læring

Evalueringsdesignet har åbnet en række nye muligheder for læring, men det giver også anledning til et par overvejelser om evalueringens rolle og formål i et projekt som Rethink Business. Først og fremmest har der været et meget klart læringsperspektiv i evalueringen. Samme læringsperspektiv har de individuelle virksomhedscases og de tværgående læringscases, som VRT har udarbejdet som en del af afrapporteringen til Region Midtjylland. Derfor bad regionen om, at LB Analyse og VRT samarbejdede om dataindsamlingen til både evaluering og cases.

[…]

 

laes-business-case

Back To Top