Screeningsprocessen i Rethink Business – Successen ligger i at holde fokus

Når der skal screenes deltager-virksomheder ind i projektet Rethink Business, er successen betinget af et stramt fokus på relevante målgrupper og engagerede konsulenter, der har den nødvendige faglige viden til at udføre en screening.

 

Organiseringen i Rethink Business

Den strategiske ledelse ligger i Regional Udvikling hos det Cirkulært Økonomiske Team. I en udbudsrunde vælger Region Midtjylland UMT som operatør, der skal koordinere hele projektet og sikre synergi og fremdrift, og selv er aktivt udførende i forhold til kommunerne og er vejleder for dem i projektforløbet. I et EU-udbud vælges COWI med Vugge til Vugge som underleverandør som det virksomhedsrettede team, der varetager vejledningen af virksomhederne. Se projektets organisering i diagrammet til sidst i denne case.

Den planlagte screening af virksomheder

På kommunesporet udfører operatøren screeningen blandt regionens 19 kommuner og står for det efterfølgende arbejde med at støtte kommunerne i deres projekter. Det var hensigten at screening af virksomheder til projektet skulle foretages af Innovationsagenterne og Væksthus Midtjyllands konsulenter.

”Dette var faktisk en rigtig god ide”, fortæller projektleder hos operatøren, Svend Erik Nissen, og uddyber:

”Modellen kunne bl.a. styrke den indre sammenhængskraft mellem erhvervs-fremmeordninger og -aktører. Regionen havde en mundtlig aftale med ledelserne i de to erhvervsfremmemiljøer på plads inden projektstart. Aftalen omfattede også, at deres ydelser skulle være gratis.
[…]

 

laes-business-case

Search