Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet til at genanvende byggeaffald og tænke alternative udbud, der kan styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

 

Om at få den gode idé

Projektet Genbyg Skive skal skabe nye erhvervsmuligheder indenfor genbrug af bygningsmaterialer. Det skal bl.a. ske ved at stille nye krav i udbudsmaterialet til genbrug ved nedrivning, renovering og opførelse af kommunale bygninger. Samtidigt skal der udvikles forretningsmodeller, der kan danne basis for en ny erhvervsklynge i kommunen.

Motivationen for projektet ligger i, at der på årsbasis rives mere end 150 huse ned i kommunen. Her ligger et stort potentiale i genanvendelse af byggematerialer, ligesom det kan spare kommunen for en anseelig mængde Co2. Projektet er en konkretisering af kommunens ambitiøse strategi om at blive C02-neutral i år 2019 og skabe et uafhængigt, selvforsynende og bæredygtigt samfund.

Om at gå fra idé til afprøvning – og om at arbejde sammen

Der er travlhed i projektet, hvor man indtil videre har nedrevet tre huse og kortlagt materiale-strømmene sammen med studerende på uddannelsen for Produktionsteknologer ved Erhvervsakademiet Dania i Skive. Det er de studerendes opgave at udvikle koncepter og forretningsmodeller for nedbrydning og genanvendelse af byggematerialerne.

Det er bl.a. foregået i sparring med de tre virksomheder i projektet: Gamle mursten ApS, Troldtekt A/S og Tom Probansky, som har til opgave at aftage, behandle og genanvende en del af materialerne fra de nedbrudte huse.

laes-business-case


Skive Kommune er een af de fem kommuner på kommunesporet i Rethink Business.
Læs mere om de fem kommuner

Search