skip to Main Content

For Thortrans Randers har deltagelsen i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde været et værktøj for at skærpe synet for virksomhedens bæredygtige forretningspotentiale på logistik- og serviceområdet samt iværksættelsen af mulige konkrete tiltag

Grønne tanker har i mange år været en tro følgesvend hos Thortrans Randers. Som mellemstor logistikvirksomhed med speciale i transport af møbler i Skandinavien, har skiftende konjunkturer altid bragt udfordringer med sig. Især ressourcebesparelser og effektivitet har været vigtige parametre for at overleve. På et tidspunkt når man grænsen for, hvor effektiv man kan drive sin forretning, så må andre parametre komme ind i billede

Nærmest gennem generationer har træpallen, også kaldet europallen, været et stærkt redskab i denne effektivisering.

Mange træpaller er såkaldte pantpaller, som afregnes via et palleregnskab hvor modtageren betaler pant til senderen. Med andre ord: Pallen sendes videre indtil den ikke er funktionsdygtig længere. Problemet er, at den sidste, som modtager en ikke funktionsdygtig palle, må lide et tab i pantens størrelse. På årsbasis er det beregnet til ca. 8% tab i palleregnskabet.

På baggrund af sin viden har Thortrans Randers udviklet et cirkulært system, hvor pallen skal sprøjtestøbes af grovsorteret genbrugsplast fra husholdninger og efterfølgende bliver ”digitaliseret” med en elektronisk sporingsenhed (RFID). På den måde kan pallen cirkulere og serviceres (herunder vaskes) for til sidst at returnere som materiale til Thortrans Randers, hvor den gennem en partner bliver oparbejdet, blandet med nyt materiale for derefter igen at blive til en ny plast-pantpalle.

[…]

Back To Top