skip to Main Content

Der kan ofte gå lang tid fra en virksomhed får en produkt idé til den dag, hvor produktet er klar til markedet. Så hvordan er det gået for virksomhederne i Rethink Business, siden projektet startede i 2012? Og hvilke forhold har været afgørende for, hvordan det er gået dem? Det ser vi nærmere på i denne case.

 

Hvad er der kommet ud af Rethink Business?

Projekt Rethink Business handler om at skabe vækst i fortrinsvis små og mellemstore midtjyske virksomheder. Både direkte og indirekte har projektet bidraget til denne vækst. Det sker med afsæt i tankesættet fra cradle-to-cradle (C2C) og cirkulær økonomi (CØ). Dette tankesæt har fokus på effektiv anvendelse og genanvendelse af produkter, materialer og affaldsressourcer i hele virksomhedens værdikæde – og ikke kun i virksomhedens egen produktion.

Error! Not a valid link

Den direkte effekt handler om, at der kan skabes nye produkter eller services, som kan komme på markedet og skabe en vis afsætning og en afledt beskæftigelse. I alt er 20 ud af de 50 virksomheder, der har vist interesse for projektet, nu i gang med at afprøve nye produkter eller services. Ni virksomheder er helt fremme, hvor de har produkter eller services, der er ved at være klar til at komme på markedet. Men det er endnu for tidligt at måle, hvilken omsætning de har skabt.

[…]

 

laes-business-case


Back To Top