skip to Main Content

For virksomheden Victor Energy projects har deltagelse i Region Midtjyllands projekt ”Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde” været et startskud til et nyt koncept for solceller, hvor der designes, produceres og arbejdes med nye cirkulære forretningsmodeller. Dette kan være startskuddet for en ny producent i Danmark.

Victor Energy Projects er en mindre virksomhed, der har ti års erfaring i at levere hybridløsninger for vedvarende energi. Victor Energy Projects primære fokus har været på store integrerede løsninger til fællesskaber/landsbyer og virksomheder, hvor både sol, vind, vand og biogas tænkes sammen.

Indtil videre har Victor Energy Projects ageret som salgsorgan/formidler af eksisterende løsninger og i mindre grad på at være del af producentledet, selvom det er i det producerende led, at der er størst omsætning at hente, og at det er her de store aktører agerer.

Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde” blev startskuddet for en ny satsning inden for solceller, hvor der er fokus på de muligheder, som cirkulær økonomi giver. Victor Energy Projects vil sikre, at solceller i fremtiden ikke ender sine dage på lossepladsen, men er designet til at indgå i nye cirkulære loops, hvor materialer genbruges og genfremstilles i uendelige processer.

Sammen med Rådgiverne fra Minor Change Group har Victor Energy Projects arbejdet med både at tænke re-design af fremtidens solceller, opstille partnerskaber og sikre en ny innovationsramme for virksomheden.

På nuværende tidspunkt repræsenterer et udtjent solcellepanel ingen værdi. Tværtimod er der økonomiske omkostninger forbundet med at skille sig af med udtjente dele. Det koster i øjeblikket ca. 400 kr. pr. panel at komme af med det, hvis det skal håndteres korrekt, hvilket de færreste er bekendt med.

Generelt holder solcellepaneler i meget lang tid – over 30 år. Og når de endelig går i stykker vil hele panelet ofte skulle udskiftes. Det sætter visse begrænsninger for cirkulære modeller.

Til gengæld er teknologiudviklingen for solcellers effektivitet accelererende. Over de sidste 5 år har der været en performancestigning fra 180 KWH pr. enhed til 300 KWH pr. enhed. Altså en stigning på ca. 67%. Og inden for en 10-årig periode tænkes anlæggene at fordoble deres ydeevne.

[…]

Back To Top