skip to Main Content

Motivation og muligheder for at arbejde med cirkulær økonomi afhænger af virksomhedstypen. Derfor må man kende forskel på virksomhedstyperne for at forstå effekterne af Fokuseret Værdikædesamarbejde. Det hjælper denne første af i alt fire læringscases med.

1.     Forskellige virksomheder – forskellige tilgange

Cirkulær økonomi er et bredt begreb, og Fokuseret Værdikædesamarbejde har været et bredt projekt i den forstand, at det har været åbent for mange forskellige typer af virksomheder. Det betyder, at der under den fælles titel og det fælles koncept og projektforløb har været arbejdet med cirkulær økonomi på meget forskellige måder i de deltagende virksomheder.

Når vi har valgt at gøre dette til et tema for en selvstændig læringscase skyldes det, at det har stor betydning for, hvilke effekter man kan forvente at få ud af indsatser, der har til formål at understøtte virksomheders arbejde med cirkulær økonomi.

Vi kan som minimum skelne mellem fire forskellige typer af virksomheder, hvis muligheder for at arbejde med cirkulær økonomi varierer.

  1. Virksomheder med egen produktion
  2. Virksomheder uden egen produktion
  3. Service- og rådgivningsvirksomheder
  4. Virksomheder med CØ i deres dna

I det følgende skal vi kort gennemgå de forskellige typer af virksomheder, og hvordan de typisk går til arbejdet med cirkulær økonomi.

[…]

Back To Top