skip to Main Content

Formålet med projekt ‘Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling’ (RB4CF) at tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i et fokus på design og designfasen, som driver for den cirkulær økonomi. FN’s 17 verdensmål og arbejdet med delmålene indgår som et naturligt led i denne proces.

Som noget nyt i Rethink Business regi opfordres nu også iværksættere og netværk, foruden alle traditionelle SMV’ere i Region Midtjylland til at indsende en ansøgning. Det er ligesom i Fokuseret Værdikædesamarbejde målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en bæredygtig cirkulær forretningsmodel/plan og evt. et designbrief for, hvordan den vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel eller væsentlige dele heraf.

Projektet har som mål at gennemføre forløb for 30 virksomheder fordelt på to hold af 15 virksomheder mellem 2019-2021. Erhvervshus Midtjylland er partner i projektet med hovedfokus på rekruttering, screening og vurdering af ansøgere, mens lokale og regionale erhvervsfremmeaktører også bidrager til at komme med input til rekrutteringen, så denne kan foregå geografisk bredt i Region Midtjylland.

Projektet er medfinansieret af EU strukturfondsmidler og gennemføres i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Første hold startede op i efteråret 2019, og det kommende hold 2 har ansøgningsfrist efter sommerferien 01 september 2020 med opstart i oktober 2020.

Back To Top