Formålet med projekt ‘Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling’ (RB4CF) at tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i et fokus på design og designfasen, som driver for den cirkulær økonomi. FN’s 17 verdensmål og arbejdet med delmålene indgår som et naturligt led i denne proces.

Som i tidligere Rethink Business projekter indgår de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en bæredygtig cirkulær forretningsmodel/plan og evt. et designbrief for, hvordan den vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel eller væsentlige dele heraf. Som noget nyt i Rethink Business regi har RB4CF også haft fokus på iværksættere og netværk, foruden alle traditionelle SMV’ere fordelt på oprindelig to hold 2 (hold 2 afslutter sommeren 2021)

Grundet en tillægsbevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse starter vi ekstraordinært et nyt hold 3 op fra efteråret 2021 udelukkende for 15 iværksættere

  • Se rekrutterings-onepageren for hold 3 her
  • Inden du ansøger er det vigtigt du orienterer dig om krav og formalia som gælder for deltagervirksomhederne. Læs mere her
  • Ansøg her (NB! deadline for indsendelse af ansøgninger er 18. juni 2021 med forventede screeningssamtaler i august og opstart på forløbet september/ oktober 2021)

Generelt om Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling
Projektet har som mål at gennemføre forløb for 45 virksomheder fordelt på tre hold af 15 virksomheder mellem 2019-2022. Erhvervshus Midtjylland er partner i projektet med hovedfokus på rekruttering, screening og vurdering af ansøgere, mens lokale og regionale erhvervsfremmeaktører også bidrager til at komme med input til rekrutteringen, så denne kan foregå geografisk bredt i Region Midtjylland. Projektet er medfinansieret af EU strukturfondsmidler og gennemføres i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Søg